ARA
29 mütercime ulaşıldı.
1
2

Ahmed Avni Konuk

Mevlânâ muhibbi, İbnü’l-Arabî meftunu, mutasavvıf, müellif, şârih, şâir ve bestekâr yönleriyle temayüz etmiş olan Ahmed Avni Konuk, 1285/1868 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Kâdî Ali-zâde İbrahim ...

Tüm Detayları Görüntüle
Mütercimin Bazı Kitapları
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
İlk Harf Yayınevi Logo

Copyright 2013 İlk Harf Yayınevi

Çelik Yayınevi Yazılım Birimi