İbn Abbâs Tefsiri

450.00

Kategori:

Açıklama

Aziz İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’in ilk kuşak tarafından nasıl algılandığı ve anlaşıldığı sürekli bir merak konusu olmuştur. Sahabe kuşağı içinde Kur’an-ı Kerim’e ilişkin rivayetleri en fazla olan on kişiden birisi Abdullah b. Abbas’tır. Henüz erken dönemlerden itibaren “Hibrü’l-Ümme/Ümmetin Bilgini” ve “Tercümânü’l-Kur’an/Kur’an’ın Tercümanı” gibi övgülere mazhar olan İbn Abbâs’a, hadis mecmualarında ve rivaî tefsirlerde birçok ayetin tefsiri nispet edilmiştir.

Kâmus sahibi Firuzâbâdî tarafından, Tenvîrü’l-Mikbâs min Tefsîr-i İbn Abbâs adlı Kur’an’ın bütününü içeren elinizdeki bu tefsir de İbn Abbâs’a nispet edilmiştir. Bu tefsiri Firuzâbâdî derlemiştir. Firuzâbâdî tefsirin girişinde İbn Abbâs’a ulaşan isnad zincirini sunmuştur. İsnad zinciri hakkında farklı birçok söz söylenmişse de biz hadis mecmualarında İbn Abbas’a isnad edilen çok sayıdaki rivayeti de okuyucu için dipnotta gösterdik ki, okuyucu karşılaştırma olanağı bulsun ve sahabe kuşağının seçkin simalarından birisinin, Kur’an telakkîsini mülahaza edebilsin.

Üst Başlık 15 Hadis Kaynağından Derlenen Tefsîr-i İbn Abbâs
Orjinal Adı Tenvîrü'l-Mikbâs Min Tefsîr-i İbn Abbâs
Yazar Muhammed Firuzâbâdî
Mütercim M. Cevher Caduk
Düzenleyen Muhammed Firuzâbâdî
Kağıt Türü Ivory Şamua Kâğıt
Cilt Türü Sert Kapak Kuşe Sıvama Cilt
Boyut 15x22cm
Cilt Sayısı 5
Sayfa Sayısı 3872
ISBN 978-605-5094-88-1
Barkod 9786055094881