Tevbenin İlk Adımı

30.00

Kategoriler: ,

Açıklama

Elinizdeki eser, Tabiin devrinin büyük ilmî ve manevî şahsiyeti Hasan-ı Basrî tarafından ortaya konulan zühd geleneğinin devamı mahiyetindeki tasavvufî akımlardan birine mensup olan, bununla beraber Ebu Süleyman ed-Dârânî, Şakîk Belhî, Bişru’l-Hâfî, Zünnûn-ı Mısrî, Ahmed b. Asım Antâkî gibi sûfilerin görüşlerinden de etkilenerek tasavvufî düşüncenin teşekkülünde önemli bir şahsiyet haline gelmiş olan Haris b. Esed el-Muhâsibî’nin içerik itibariyle benzerlik arz eden üç ayrı risalesinden müteşekkildir.

Bu kitapta yer alış sırasına göre; “Bed-ü Men Enâbe İlallaâh/Tevbenin İlk Adımı”, “el-Kasdu ve’r-Rucû’u İlallâh/Tevbe ve Allah’a Yöneliş” ve “Şerhu’l-Ma’rife ve Bezlu’n-Nasîha/Marifet ve Nasihat” isimlerini taşıyan bu eserler, ağırlıklı olarak tevbe, Allah’a yönelme, Zühd, Vera’, Murakabe, Hidayet, Marifet, nefsin kötülüklerini tanıma ve onu hesaba çekme gibi konuları ele almaktadır. Bu yönüyle bu üç eser, Muhâsibî kütüphanesinin bir küçük özeti olarak görülebilir.

Orjinal Adı Bed-ü Men Enâbe İllallaâh, el-Kasdu ve'r-Rucû'u İllallâh, Şerhu'l-Ma'rife ve Bezlu'n-Nasîha
Yazar Haris el-Muhâsibî
Mütercim Muhammed Coşkun
Kağıt Türü İthal Kâğıt
Cilt Türü Flexi Kapak
Boyut 15x22cm
Sayfa Sayısı 208
ISBN 978-605-5457-45-7
Barkod 9786055457457
E-kitap Barkod 9786059495141