Kutbuddin Abdülkerîm İbn İbrahim İbn Abdülkerîm el-Cîlanî veya Geylanî yahut da Cîlî’dir. Taberistan bölgesinde bulunan Cîl adlı bir köye nispet edilmektedir. Butrus el-Bustânî Dâiretü’l-Meârif adlı eserde şöyle demektedir: “Cîlan veya Geylan Fars bölgesinin kuzey-batı taraflarında yer almaktadır.”

Abdülkerîm el-Cîlî, Abdülkadir el-Geylanî’nin torunudur. Bundan dolayı Kadirî lakabının ismine nispet edilmektedir. Kadirî tarikatına bağlıdır.

Cîlî, Şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerinde uzman bir kişiliktir. Ancak daha çok Hakikat ilmine –yani Kamil İslam Dininin rükünlerinden birisi olan üçüncü rükne ilişkin telif etmiş olduğu eserlerle ün yapmıştır. Bu üç rüknün ilki islam, ikincisi iman üçüncüsü ise ihsandır.

Cîlî şeyhlerinden Şeyh İsmail el-Ceberruti’ye öğrencilik yapmıştır.

Cîlî h.767, miladi 1365 yılında doğmuş, h.832 m.1428 yılında vefat etmiştir.