1947 yılında Hacıbektaş’ın Engel köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde, Ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulunda ve liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Şark Dilleri Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1971’de Millî Eğitim Bakanlığının açtığı doktora bursu sınavlarını kazanarak Fransa’ya gitti. 1976’da Paris Sorbonne Üniversitesinde “doktor” unvanını aldı. 1977’de asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1982’de yardımcı doçent, 1983’te doçent ve 1998’de de profesör oldu.

1986 yılından beri Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı ile Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. Farsça ve Fransızca bilmektedir.